Record Details

[Human Capital and Growth), Beşeri Sermaye ve Büyüme

Journal of Economics and Political Economy

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title [Human Capital and Growth), Beşeri Sermaye ve Büyüme
 
Creator BARRO, Robert J.; Harvard University, USA
 
Description 1980’lerin sonundan beri makro-ekonomistler, dikkatlerinin büyük kısmını uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicilerine odaklandırmış durumdadırlar. Bu makale eğitimin rolünü vurgulamaktadır. Çalışmada yapılan analiz ile eğitimin okula devam edilen yıllarla ölçülen niceliği ile uluslararası düzeyde birbirleri ile karşılaştırılabilecek sınavlarda alınan notlar kanalıyla ölçülen niteliği arasında ayrım yapılmaktadır.
 
Publisher Journal of Economics and Political Economy
Journal of Economics and Political Economy
 
Contributor
 
Date 2014-12-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/70
10.1453/jepe.v1i2.70
 
Source Journal of Economics and Political Economy; Vol 1, No 2 (2014): December; 351-358
Journal of Economics and Political Economy; Vol 1, No 2 (2014): December; 351-358
2148-8347
 
Language eng
 
Relation http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/70/200
 
Rights Copyright (c) 2014 Journal of Economics and Political Economy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0