Record Details

[Social Constitution and the form of the Capitalist State], Sosyal Yapı ve Kapitalist Devlet Sorunu

Journal of Economics and Political Economy

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title [Social Constitution and the form of the Capitalist State], Sosyal Yapı ve Kapitalist Devlet Sorunu
 
Creator BONEFELD, Werner; York University, UK
 
Description 1970’lerin sonundaki devletin kökenine ilişkin tartışmalarının yavaşlamasından sonra (1), 1980’lerin başında neredeyse bütün kapitalist ülkelerde devlete olan ilgi, güce vurgu yapan muhafazakârlıkla yeniden meydana çıktı. Kapitalist devlet üzerine yapılan son çalışma (post-)Fordizm üzerindeki tartışmalardan etkilenmiştir (bkz: Hirsch & Roth, 1986) (2). (Post-)fordist devlet tartışması, devlet ve ekonomi arasındaki ilişkilerdeki değişimi daha iyi bir şekilde anlayabilmek için devletin daha somut bir şekilde kavramsallaştırmasını amaçlamaktadır. Burada temel sorun devletin kökeni tartışmasını reddetmek değil, bu tartışmayı kapitalist gelişme teorisi içerisinde sınıflandırmaktır. Bu şekilde, yapı ve çatışma arasındaki ilişki olarak yıllardır Marksist tartışmanın konusu olan bu tema, çağdaş gelişmeler bağlamında daha somut bir şekilde tartışılmaktadır. (Post-)fordizm üzerindeki tartışmanın önemli bir zayıf noktasının, yapı ve çatışmayı eklemlememek olduğunu başka bir yerde tartıştım (bkz: Bonefeld, 1987a). Zaten bu zayıflık Hirsch’in devletin kökeni tartışmasına yaptığı katkılarda da görülmüştü (bkz: Holloway, 1988).
 
Publisher Journal of Economics and Political Economy
Journal of Economics and Political Economy
 
Contributor
 
Date 2014-12-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/69
10.1453/jepe.v1i2.69
 
Source Journal of Economics and Political Economy; Vol 1, No 2 (2014): December; 327-350
Journal of Economics and Political Economy; Vol 1, No 2 (2014): December; 327-350
2148-8347
 
Language eng
 
Relation http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/69/199
 
Rights Copyright (c) 2014 Journal of Economics and Political Economy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0