Record Details

[A Contribution to the Theory of Economic Growth] Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı

Journal of Economics and Political Economy

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title [A Contribution to the Theory of Economic Growth] Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı
 
Creator SOLOW, Robert M.
 
Description Tüm teori, tamamen doğru olmayan varsayımlara bağlıdır. Teoriyi oluşturan da budur. Başarılı bir kuramsallaştırma sanatının amacı, en son sonuçların fazla hassas olmaması gibi beklenen bir sadeleştirilmiş varsayımlar yapmaktır. “Kritik” varsayım, hassasiyetle bağlı sonuçların yaptıklarından birisi ve kritik varsayımların makul surette uygun olması açısından önem taşımaktadır. Özellikle teorik sonuçlar, belirli bir kritik varsayımından gelen akış gibi görünmektedir. Öyleyse varsayımlar kesin değilse, sonuçlar sakıncalıdır.Harrod-Domar ekonomik büyüme modelinin doğru olması gibi bir şeyi savunmak isterdim. Harrod-Domar düşünce biriminin karakteristik ve etkili sonucu, uzun dönem bile olsa ekonomik sistem, bıçak sırtı denge noktasında en iyi şekilde dengelidir. Tasarruf oranı, sermaye hâsıla oranı, işgücü artış oranı önemli parametrelerin büyüklükleriydi. Sabit noktadan çok düzgün bir şekilde kayması için, neticede, ya büyüyen işsizlik ya da uzamış enflasyon olurdu. Harrod terimlerinde, kritik denge meselesi, teknolojik değişim eksikliğindeki işgücü artışına bağlı, tabii büyüme oranı ve ev ve firmaların tasarruf-yatırım alışkanlıklarına bağlı gerekli büyüme oranı arasındaki rekabetten ibarettir.
 
Publisher Journal of Economics and Political Economy
Journal of Economics and Political Economy
 
Contributor
 
Date 2014-09-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/27
10.1453/jepe.v1i1.27
 
Source Journal of Economics and Political Economy; Vol 1, No 1 (2014): September; 77-99
Journal of Economics and Political Economy; Vol 1, No 1 (2014): September; 77-99
2148-8347
 
Language eng
 
Relation http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/27/37
 
Rights Copyright (c) 2014 Journal of Economics and Political Economy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0