Records

Problems of a Systemic Approach to the Economy Enterprises

View Archive Info

 • » ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО...
  Крейдич, Ірина Миколаївна; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  2009-05-24
  View Record | View Original
 • » ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  Ізмайлова, К.В.; КНУБА; Бєлєнкова, О.Ю.; КНУБА
  2007-04-09
  View Record | View Original
 • » УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ
  А.В., Асаніна
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » МОДЕЛЬ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОЇ ЕНЕРГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У РОЗРІЗІ ТРУДОВИХ...
  А.В., Бакурова; Запорізький національний університет; Л.Н., Сергєєва; Запорізький національний університет
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Н.І., Верхоглядова; ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
  Демінський, С. А.; Родченко, В. В.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » КОУЧИНГ В СИСТЕМІ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ
  Кулик, В.А.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » Розвиток страхового ринку України
  Лісовал, В.П.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ.
  Луцький, М.Г.; Данілова, Е.І.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » ЗНАННЯ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЙ
  Макаренко, Л.Г.; Національний авіаційний університет
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » Удосконалення методичних прийомів дослідження впливів зовнішнього середовища на...
  Накоп’юк, Ж.В.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  Нашинець-Наумова, А. Ю.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПРИКЛАДІ МЕТОДУ VAR
  Овчинников, І.О.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » Обґрунтування шляхів економічного зростання країни
  Перевозчикова, Л.І.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ.ВАЛЮТНИЙ КЛІРИНГ
  Попович, О.В.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ АВІАКВИТКІВ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО...
  С.О., Потапенко; Національний авіаційний університет
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » ЕЛЕКТРОНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
  Симоненко, Т. М.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З...
  Солопенко, Тетяна; Солопенко, Сергій
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Чигасова, Н.М.
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ...
  Чубунов, Є.В.; НДІ МО України
  2007-04-04
  View Record | View Original
 • » КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ...
  Бояринова, К.О.
  2007-04-09
  View Record | View Original
 • » АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
  Бугайко, Д.О.; Національного авіаційного університету
  2007-04-09
  View Record | View Original
 • » УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДП...
  Дяченко, Т.О.; Анісімова, О.І.
  2007-04-09
  View Record | View Original
 • » ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
  Кальніченко, О.В.; Казарінов, Ю.І.
  2007-04-09
  View Record | View Original
 • » ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ...
  Косарев, А.И.; Пустовая, А.В.
  2007-04-09
  View Record | View Original
1 - 25 of 237 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>